Easy Fast - Smart CNG

Էլիտգազ ընկերությունը, որը ներկայացնում է գազի սարքավորումների Լովատո բրենդը Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում EASY FAST համակարգը:Այն նախատեսված է փոխարինել 2-ից միչև 8 մխոցային շարժիչները OBD-II համակարգով, իսկ SMART մոդելում 2-ից մինչև 4 մխոցանի շարժիչները:  Այս համակարգի առավելությունն է հուսալիությունը և բարձր կատարողականությունը: 

Տեղադրվող համակարգի բոլոր բաղադրիչները (ռեդուկտոր, ֆորսունկա, ղեկավարող սարք և այլն) նախագծված են և արտադրված Լովատոյի կողմից և նրանց աշխատանքը իդեալական ներդաշնակեցված է, որպես մեկ միասնական համակարգ, որի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվել սարքավորումների տեղադրման ժամանակը:

Էլիտգազ՝ LOVATO գազի սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչ:

 

  1. Մեթանի կլապան. սարք, որի միջով լցվում է բալոնը:
  2. Մեթանի բալոն. Բալոն մեթանի համար:
  3. Բալոնի կլապան. Գազը տեղափոխում է բալոնի մեջ, չափում բալոնի մեջ եղած գազի ճնշումը և ունի բազմաթիվ անվտանգության համակարգեր:
  4. Ռեդուկտոր: Այս սարքավորումը փոխում է ճնշումը 200-ից մինչև 2 մթնոլորտային ճնշում:
  5. Ֆիլտր. Գազի ֆիլտր, որն ունի ցուցիչներ ջերմաստիճանը, գազի ճնշումը և կոլեկտորում ճնշումը կարգավորելու համար:
  6. Ինժեկտոր. Անհրաժեշտ քանակությամբ գազ է մղում յուրաքանչյուր մխոցին:
  7. Փոխանջատիչ. Հնարավորություն է տալիս վարորդին փոխել գազ/բենզին:
  8. Գազի կառավարման սարք. Տարբեր ցուցիչներից ստանում է ազդակներ և հաշվարկում գազի քանակը: