Loveco 4EU Plus II

Էլիտազ ընկերությունը, որը ներկայացնում է գազի սարքավորումների Լովատո բրենդը Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում LOVECO 4EU PLUS II համակարգը: Այս համակարգը կարող է պահպանել օդ/գազ խառնուրդի օպտիմալ համամասնությունը լամբդա սիստեմի միջոցով: Արդյունքում մեքենայի համար ապահովվում է վառելիքի նվազագույն ծախս և քիչ արտանետումներ: 

Էլիտգազ՝ LOVATO գազի սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչ: