Preloader

Ճնշման տվիչ E-GO(P/T/MAP) (Датчик давления)

Price:

Կոդ՝ 463532000 Կատեգորիա՝

Նկարագրություն

Ճնշման տվիչը LOVATO EASY FAST համակարգերի E-GO մոդելի գազի բաշխված ներցայտման համակարգերի համար

չափում է՝
Գազի ճնշումը (տվյալ տվիչի կիրառման դեպքում ծրագրում կցուցադրվի տեղեկություն ներկա դիֆերենցիալ ճնշման վերաբերյալ)
Շարժիչի ներթողման հավաքչում ճնշումը (МАP)
Գազի ջերմաստիճանը

Նուրբ մաքրման զտիչը պետք է տեղադրվի առանձին

Տեխնիկական նկարագիր