Preloader

Easy-Fast 4 գլան (цил.) C-OBD

Price:

ԿԷԲ Easy Fast C-OBD4

(2-4 գլանային շարժիչներ)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd4
Lovato RGJ-3.2.L ռեդուկտոր

Մինչև 150 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

Lovato RGJ-3.2L ռեդուկտոր
Lovato KP բոցամուղներ 4 հատ 2х2 համակցությամբ
Lovato KP 2×2 բոցամուղներ

Դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ + Lovato FSU (P/T/map) գազի ջերմաստիճան

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու
Lovato Easy Fast C-OBD հաղորդագիծ 6 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար

Կոդ՝ 604701300 Կատեգորիա՝

Նկարագրություն

Գազի բաշխված ներցայտման մինի հավաքածու Easy-Fast C-OBD 2-4 գլանային շարժիչների համար (հավաքածուն ներառում է RGJ-3.2.L ռեդուկտոր և 4 KP բոցամուղ)

EASY FAST C-OBDII 4 համակարգը նախատեսված է 2-4 գլանային շարժիչներով ավտոմեքենաների՝ գազային վառելիքի անցման համար և բնութագրվում է բարձրտեխնոլոգիականությամբ ու հուսալիությամբ: Ծրագիրը շատ հարմար է օգտագործել. այն հնարավորություն է տալիս կրճատել ստուգաճշտման ժամանակը: Համակարգի բաղադրիչները ինտեգրված են, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պահանջվող տարածությունը, և կրճատվի տեղադրման ժամանակը:

Մինչև 150 ձ. ու. հզորությամբ շարժիչների համար

Տեխնիկական նկարագիր

ԿԷԲ Easy Fast C-OBD4

(2-4 գլանային շարժիչներ)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd4
Lovato RGJ-3.2.L ռեդուկտոր

Մինչև 150 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

Lovato RGJ-3.2L ռեդուկտոր
Lovato KP բոցամուղներ 4 հատ 2х2 համակցությամբ
Lovato KP 2×2 բոցամուղներ

Դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ + Lovato FSU (P/T/map) գազի ջերմաստիճան

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու
Lovato Easy Fast C-OBD հաղորդագիծ 6 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար