Preloader

E-FAST 4 գլան (цил.) ExR UHP (KP)

Price:

ԿԷԲ Easy Fast ExR

(2-4 գլանային շարժիչներ)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd8
Ռեդուկտոր Lovato RGJ-UHP

Մինչև 360 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

LOVATO UHP
Բոցամուղներ Lovato KP 4 հատ 2х2 համակցությամբ
Բոցամուղներ Lovato KP 2х2

Բացարձակ ճնշման տվիչ + գազի ջերմաստիճան Lovato FSU (P/T) Lovato FSU (P/T)

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու 4
Հաղորդագիծ Lovato Easy Fast ExR 4 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար

Description

Գազի բաշխված ներցայտման մինի հավաքածու Easy-Fast ExR 2-4 գլանային շարժիչների համար (հավաքածուն ներառում է RGJ-UHP ռեդուկտոր և 4 բոցամուղ KP և լիցքաթափման տվիչ ունեցող FSU տվիչով)

EASY FAST ExR 4 համակարգը նախատեսված է 2-4 գլանային շարժիչներով ավտոմեքենաների՝ գազային վառելիքի անցման համար և բնութագրվում է բարձրտեխնոլոգիականությամբ ու հուսալիությամբ: Ծրագիրը շատ հարմար է օգտագործել. այն հնարավորություն է տալիս կրճատել ստուգաճշտման ժամանակը: Համակարգի բաղադրիչները ինտեգրված են, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պահանջվող տարածությունը, և կրճատվի տեղադրման ժամանակը:

ЕхR-ն Easy Fast Էլեկտրոնային կառավարման բլոկների նոր սերունդ է, որն իր նախորդներից տարբերվում է գազի բոցամուղների ավելի լավ մտածված կառավարմամբ և արտաթողի կափույրների խոցելի կառուցվածք ունեցող մեքենաների համար բենզինի ավելացման նոր համակարգով:

Մինչև 360 ձ. ու. հզորությամբ շարժիչների համար

Technical characteristics

ԿԷԲ Easy Fast ExR

(2-4 գլանային շարժիչներ)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd8
Ռեդուկտոր Lovato RGJ-UHP

Մինչև 360 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

LOVATO UHP
Բոցամուղներ Lovato KP 4 հատ 2х2 համակցությամբ
Բոցամուղներ Lovato KP 2х2

Բացարձակ ճնշման տվիչ + գազի ջերմաստիճան Lovato FSU (P/T) Lovato FSU (P/T)

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու 4
Հաղորդագիծ Lovato Easy Fast ExR 4 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար