Preloader

E-FAST 6 գլան (цил.) C-OBD (UHP)

Price:

ԿԷԲ Easy Fast C-OBD6

(5-6 գլանային շարժիչներ)

Ուշադրություն. ԿԷԲ Easy Fast C-OBD6-ը չի կարելի տեղադրել 8 գլանների վրա:

(Չի համապատասխանում 8 գլանային հավաքածուին)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd8
Lovato RGJ-SHP ռեդուկտոր

Մինչև 354 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

Lovato RGJ-SHP ռեդուկտոր
Lovato KP բոցամուղներ 6 հատ 2+1х2 համակցությամբ
Lovato KP 3+1×2 բոցամուղներ

Դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ + գազի ջերմաստիճան Lovato FSU (P/T/map) Lovato FSU (P/T/map)

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
նուրբ մաքրման զտիչ նուրբ մաքրման զտիչ
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու
Lovato Easy Fast C-OBD հաղորդագիծ 6 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար

Description

Գազի բաշխված ներցայտման մինի հավաքածու Easy-Fast C-OBD 5-6 գլանային շարժիչների համար (հավաքածուն ներառում է RGJ-UHP ռեդուկտոր և 6 KP բոցամուղ)

EASY FAST C-OBDII 6 համակարգը նախատեսված է 5-6 գլանային շարժիչներով ավտոմեքենաների՝ գազային վառելիքի անցման համար և բնութագրվում է բարձրտեխնոլոգիականությամբ ու հուսալիությամբ: Ծրագիրը շատ հարմար է օգտագործել. այն հնարավորություն է տալիս կրճատել ստուգաճշտման ժամանակը: Համակարգի բաղադրիչները ինտեգրված են, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պահանջվող տարածությունը, և կրճատվի տեղադրման ժամանակը:

Մինչև 354 ձ. ու. հզորությամբ շարժիչների համար

Technical characteristics

ԿԷԲ Easy Fast C-OBD6

(5-6 գլանային շարժիչներ)

Ուշադրություն. ԿԷԲ Easy Fast C-OBD6-ը չի կարելի տեղադրել 8 գլանների վրա:

(Չի համապատասխանում 8 գլանային հավաքածուին)

ԿԷԲ Lovato Easy Fast C-obd8
Lovato RGJ-SHP ռեդուկտոր

Մինչև 354 ձ. ու. հզորությամբ ավտոմեքենաների համար

Lovato RGJ-SHP ռեդուկտոր
Lovato KP բոցամուղներ 6 հատ 2+1х2 համակցությամբ
Lovato KP 3+1×2 բոցամուղներ

Դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ + գազի ջերմաստիճան Lovato FSU (P/T/map) Lovato FSU (P/T/map)

Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով (հավաքածուն չի ներառում մակարդակի՝ բալոնի վրա տեղադրվող տվիչը. այն անհրաժեշտ է գնել առանձին) Գազ-բենզին փոխարկիչ գազի մակարդակի ցուցիչով
նուրբ մաքրման զտիչ նուրբ մաքրման զտիչ
Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ Lovato ռեդուկտորի ջերմաստիճանի տվիչ
ամրակման մանրամասերի հավաքածու մոնտաժման համար ամրակման մանրամասերի հավաքածու
Lovato Easy Fast C-OBD հաղորդագիծ 6 գլանային շարժիչի վրա տեղադրման համար