Preloader

Easy-Fast 4 գլան (цил.) E-GO 4 T1

Price:

Description

EASY FAST E-GO համակարգը նախատեսված է 2-4 գլանային շարժիչներով ավտոմեքենաների՝ գազային վառելիքի անցման համար և բնութագրվում է բարձրտեխնոլոգիականությամբ ու հուսալիությամբ: Ծրագիրը շատ հարմար է օգտագործել. այն հնարավորություն է տալիս կրճատել ստուգաճշտման ժամանակը: Համակարգի բաղադրիչները ինտեգրված են, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պահանջվող տարածությունը, և կրճատվի տեղադրման ժամանակը:

E-GO-ն Easy Fast հավաքածու է՝ նվազագույն գործառույթներով. այն համանման ավելի թանկ հավաքածուներից (C-OBD и ExR) տարբերվում է П.О-ի պարզեցված տարբերակով, նուրբ մաքրման զտիչի ավելի հավաք կառուցվածքով (мап տվիչով, առկա չէ գազի ջերմաստիճանի տվիչ. վերջինս չի օգտագործվում ծրագրի կողմից)

Մինչև 150 ձ. ու. հզորությամբ շարժիչների համար

Technical characteristics