Preloader

Lovato(KP,JP,LP,EP) թեքանցումների մուտքային խողովակապտուկ (Входной штуцер рампы)

Price:

Description

Մուտքային խողովակապտուկ 12 մմ ճկափողի համար թեքանցումների միացման տարատեսակ համակցությունների համար

Technical characteristics