Preloader

Մուլտիփական մոդ. Lov-T00 գլան. Ø500 Extra (ելք Ø8 առանց ВЗУ-ի) (Мультиклапан для цил.)

Price:

Description

«Լովատո» մուլտիփականները համապատասխանում են ECE 67R-00 եվրոպական վերջին չափորոշիչներին: Դրանք համալրված են՝

ավելորդ ճնշման վթարային կափույրով,

չափազանց շատ ծախսի կափույրով,

ներթողման հակադարձ կափույրով,

բալոնի լցման սահմանափակիչով, որը դադարեցնում է վառելիքի հետագա մատակարարումը բալոնի 80%-ի լցվելուց հետո:

Technical characteristics