M200

Էլիտգազ ընկերությունը, որը ներկայացնում է գազի սարքավորումների Լովատո բրենդը Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում M200 համակարգը: Այն թույլ է տալիս վերազինել կարբյուրատորային կամ ինժեկտորային շարժիչով ավտոմեքենան առանց կատալիզատորի՝ ժամանակակից և անվտանգ ճանապարհով: 

Էլիտգազ՝ LOVATO գազի սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչ: