Preloader

Ճնշման տվիչ FSU(P/T/MAP) (Датчик давления)

Price:

Կոդ՝ 1205010 Կատեգորիա՝

Նկարագրություն

FSU տվիչը LOVATO EASY FAST համակարգերի գազի բաշխված ներցայտման համակարգերի համար

չափում է՝

Գազի ճնշումը (տվյալ տվիչի կիրառման դեպքում ծրագրում կցուցադրվի տեղեկություն ներկա դիֆերենցիալ ճնշման վերաբերյալ)

Շարժիչի ներթողման հավաքչում ճնշումը (МАP)

Գազի ջերմաստիճանը

Պարունակում է տարողունակ զտիչ տարր՝ պարզարանով:

Տեխնիկական նկարագիր